Φθορά στο κέντρο του πέλματος του ελαστικού! Τι να κάνω;

Όταν ένα ελαστικό έχει φουσκωθεί με υπερβολικά μεγάλη πίεση, το κέντρο του πέλματος σηκώνει το μεγαλύτερο φορτίο και φθείρεται γρηγορότερα απ’ ό,τι τα εξωτερικά άκρα. Η ανομοιόμορφη φθορά μειώνει τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. Γι’ αυτό, ελέγχετε τακτικά αν τα ελαστικά σας είναι φουσκωμένα σωστά.
Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών μπορεί επίσης να οφείλεται σε εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή σε μηχανικά προβλήματα.

November 14, 2014