1.

Τι χρειάζεται να προσέξετε το φθινόπωρο;

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού καταπόνησαν τόσο τα ελαστικά όσο και τα φρένα του αυτοκινήτου. Φροντίζουμε ώστε τακάκια και σιαγόνες να έχουν το απαραίτητο υλικό τριβής και ελέγχουμε ότι η στάθμη του υγρού φρένων είναι σε επαρκή επίπεδα.#SafetyFirst #superService

October 15, 2015