ελαστικά, superService, super Service, expert tips, Dunlop, οδικά tips, ετικέτα ελαστικών

Τι γνωρίζετε για την ετικέτα ελαστικών;

Το ξέρατε ότι η ΕΕ έχει καθιερώσει ετικέτα χαρακτηριστικών για τα ελαστικά; Σε αυτή βλέπουμε την απόδοση καυσίμου τους. Όσο πιο κοντά στο Α, τόσο μικρότερη η κατανάλωση και οι ρύποι! #25experts #superService

November 20, 2015