Έχουν φθαρεί τα δύο άκρα του ελαστικού; Δείτε τι να κάνετε!

Αν το ελαστικό σας έχει αυτή την όψη, μπορεί να είναι φουσκωμένο με πίεση μικρότερη από τη συνιστώμενη. Το ελλιπές φούσκωμα μειώνει της διάρκεια ζωής του πέλματος, λόγω αυξημένης φθοράς στα εξωτερικά άκρα (ώμοι) του ελαστικού. Αυτό επίσης προκαλεί υπερβολική έκλυση θερμότητας, η οποία μειώνει την αντοχή του ελαστικού. Τέλος, επηρεάζει την οικονομία καυσίμου λόγω αυξημένης αντίστασης κύλισης (τα μαλακά ελαστικά κάνουν το όχημά σας να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια). Η ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών μπορεί επίσης να οφείλεται σε εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή σε μηχανικά προβλήματα.

November 5, 2014