Παρατηρείτε κοιλώσεις ή μονόπλευρη φθορά στο πέλμα του ελαστικού; Δείτε γιατί!

Η κοίλωση (αποκαλείται επίσης μονόπλευρη ή κτενοειδής φθορά) είναι πιο συχνή στα μπροστινά ελαστικά, αν και μπορεί να προκύψει κοίλωση και στα πίσω ελαστικά σας.

Αυτό μπορεί να είναι σημάδι λανθασμένης ζυγοστάθμισης ή φθοράς στις αναρτήσεις ή στο σύστημα διεύθυνσης του αυτοκινήτου σας.

Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο συνεργάτη superService για να είστε πάντα ασφαλείς στην επαφή σας με το οδόστρωμα.

November 13, 2014