Όροι & Προϋποθέσεις του προγράμματος

Σημείωση: Η παροχή εγγύησης στα ελαστικά Debica σημαίνει και την παράλληλη αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος εγγύησης ελαστικών της Goodyear Dunlop Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. εκ μέρους του καταναλωτή

1. Καλυπτόμενα ελαστικά

 • Debica
 • Καινούρια ελαστικά αγορασμένα από το επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών superService
 • Ελαστικά επιβατικών οχημάτων και 4χ4 • 100% on road ελαστικά, εως 80% on road – 20% off road
 • Απαραίτητη τοποθέτηση 4 (τεσσάρων) ελαστικών σε συνεργάτη του δικτύου superService. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.superwarranty.gr
 • Σε περίπτωση κατάργησης κάποιου ελαστικού, αυτό θα αντικαθίσταται από την Goodyear Dunlop Ελλάς με το αντίστοιχο νέο. Ως μέρος της πολιτικής μας για συνεχή βελτίωση, η Goodyear Dunlop Ελλάς επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να πραγματοποιεί αλλαγές στο σχεδιασμό και τις προδιαγραφές του προϊόντος χωρίς πρότερη προειδοποίηση.
  Παραμένουν σε ισχύ οι εγγυήσεις του παραγωγού και του πωλητή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας

2. Καλυπτόμενα οχήματα

 • Το όχημα που φέρει τέσσερα ελαστικά
 • Επιβατικά οχήματα και 4χ4 • Μόνο με Ελληνικές Πινακίδες
 • Όχημα που χρησιμοποιείται και κινείται αποκλειστικά εντός των ελληνικών συνόρων

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 • Οχήματα άνω των 3.500 κιλών
 • Aston Martin, Bentley, Bugatti, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Maserati
 • ΤΑΧΙ, οχήματα που χρησιμοποιούνται για εκμίσθωση, χρονομίσθωση και ενοικίαση, σε ερασιτεχνικούς ή επαγγελματικούς αγώνες σχολές οδηγών, μεταφορά εμπορευμάτων, δημόσιες υπηρεσίες, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και ασθενοφόρων.
 • Ελαστικά 4χ4 (50% on road – 50% off road και 20% on road 80% off road)
 • Ελαστικά επαγγελματικών οχημάτων και ημιφορτηγών

4. Δίκτυο Επιλεγμένων Μεταπωλητών Προγράμματος Εγγύησης Ελαστικών – SUPERWARRANTY

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους επιλεγμένους μεταπωλητές που παρέχουν το πρόγραμμα εγγύησης ελαστικών ανά την Ελλάδα μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες www.superwarranty.gr ή www.superservicehellas.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με εκπρόσωπο της Goodyear Dunlop Ελλάς στο τηλ. 210-2640400

5. Περίοδος κάλυψης

Η περίοδος κάλυψης κάθε οχήματος ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς των ελαστικών και ισχύει για 12 μήνες ή 20.000 διανυθέντα χιλιόμετρα από αυτήν. Οποιοδήποτε γεγονός επέλθει νωρίτερα σημαίνει και τη λήξη της κάλυψης.

6. Υποχρεώσεις Καταναλωτή

 • Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το κόστος τοποθέτησης και τυχόν άλλων εργασιών κατά τη διαδικασία αντικατάστασης του ελαστικού και όχι με το κόστος του ελαστικού.
 • Αν και εφόσον προκύψει ζημιά σε ελαστικό που καλύπτεται από το πρόγραμμα εγγύησης ελαστικών της εταιρείας, ο καταναλωτής οφείλει να προσκομίζει στον έμπορο ελαστικών-μέλος του δικτύου superService αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος του, καθώς και το ελαστικό στο οποίο προέκυψε η ζημιά. Το ελαστικό θα παραμείνει στο κατάστημα του μεταπωλητή για έλεγχο από τον αρμόδιο τεχνικό επιθεωρητή της Goodyear Dunlop Ελλάς.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του καταναλωτή με τους παραπάνω όρους, το αίτημα αντικατάστασης για ελαστικό με ζημιά δεν θα γίνεται δεκτό και η εγγύηση των ελαστικών παύει να ισχύει

7. Αντικείμενο κάλυψης

 • Καλύπτουμε τυχαίες ζημιές ελαστικών που δεν επιδιορθώνονται, όπως ζημιές μετά από κλατάρισμα, κτύπημα σε πεζοδρόμιο ή λακκούβες, κοψίματα κλπ.
 • Ο μέγιστος αριθμός ελαστικών που μπορούν να αντικατασταθούν μέσω του προγράμματος εγγύησης ελαστικών άνευ χρέωσης είναι 1 (ένα).

8. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Μη κάλυψη)

 • Η ζημιά που προκαλείται από κλοπή, φωτιά, ατύχημα οδηγού-ιδιοκτήτη, ή κακόβουλη ενέργεια, π.χ. μαχαίρωμα
 • Η ζημιά από μηχανικές βλάβες πχ ελαττωματικά αμορτισέρ, έλλειψη ευθυγράμμισης και ελλιπούς συντήρησης.
 • Τα ελαστικά που επανατοποθετούνται στο όχημα μετά από πιθανή ζημιά δεν καλύπτονται από εγγύηση.
 • Η εγγύηση των ελαστικών που παρέχεται στους καταναλωτές παύει να ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος σε άλλον ιδιοκτήτη

9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Η Εταιρεία, για τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, θα χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη του οχήματος σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Η Goodyear Dunlop Ελλάς διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης του προγράμματος όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και οι συνεργάτες οφείλουν να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.