Δήλωση απορρήτου

Πολιτική προσωπικού απορρήτου

On-line Πολιτική προσωπικού απορρήτου Βασική πολιτική εμπιστευτικότητας και προσωπικού απορρήτου Η Goodyear Dunlop Tires Europe B.V, στο εξής καλούμενη `Goodyear’, θεωρεί ότι οι προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, η ταχυδρομική διεύθυνση ή διεύθυνση e-mail ή αριθμός τηλεφώνου, αφαίρεση απόρρητες και εμπιστευτικές. Συνεπώς οι προσωπικές πληροφορίες σας αποθηκεύονται σε ασφαλή τοποθεσία, είναι προσβάσιμες μόνο από εντεταλμένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, και με εξαίρεση τις online πληροφορίες καταγραφής ελαστικών (βλέπε παρακάτω), χρησιμοποιούνται μόνο για την προώθηση των προϊόντων μας στην αγορά ή την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Η Goodyear δεν θα αποκαλύψει κανένα προσωπικό στοιχείο σε άλλους οργανισμούς.

Συλλογή Πληροφοριών

Όταν μεταβαίνετε στις διάφορες σελίδες ενός website της Goodyear, αυτό γίνεται ανώνυμα. Δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες Εν τούτοις, κάποιες περιοχές των website μας, μπορεί να σας ζητήσουν να μας παράσχετε εθελοντικά προσωπικές πληροφορίες, στις οποίες περιλαμβάνεται το όνομά σας, η διεύθυνση email κλπ., για σκοπούς όπως αλληλογραφία, εγγραφή στην ιστοσελίδα, αγορά προϊόντος, ή συμμετοχή σε online έρευνες. Η Goodyear ενδέχεται ακόμα να διατηρεί στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας που στέλνετε στους εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών μας, στον webmaster ή άλλους συνεργάτες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται μόνο εντός της εταιρείας Goodyear ως μέσα διαρκούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών. Τα website της Goodyear καταγράφουν πληροφορίες για τις επισκέψεις σε αυτά. Για παράδειγμα, δημιουργούνται στατιστικές που δείχνουν την καθημερινή επισκεψιμότητα ενός site, τα αιτήματα που λαμβάνονται για συγκεκριμένα αρχεία ενός site και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Αυτά τα συγκεντρωτικά στατιστικά χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του website μας ώστε να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας και επίσης ενδέχεται να παρέχονται σε τρίτους, ωστόσο τα στατιστικά δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών. Υπάρχει η λεγόμενη τεχνολογία των “cookies”, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή σε εσάς εξατομικευμένων πληροφοριών από ένα website. Ένα cookie είναι ένα δεδομένο που ένας ιστοχώρος μπορεί να αποστείλει στον browser σας, και στη συνέχεια να αποθηκευτεί στο σύστημά σας. Κάποιες ιστοσελίδες της Goodyear ενδέχεται να χρησιμοποιούν “cookies” ή “web beacons.” Ένα “cookie” είναι ένα δεδομένο που ένας ιστοχώρος μπορεί να αποστείλει στον browser σας, και στη συνέχεια να αποθηκευτεί στο σύστημά σας. Τα “cookies” μας επιτρέπουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε ένα από τα website μας, προσφέροντας μία εξατομικευμένη εμπειρία. Ενα “web beacon”, το οποίο επίσης αναφέρεται σαν spotlight tag ή pixel tag, χρησιμοποιείται για την αναγνώριση μοναδικών cookies και μας βοηθά να προσδιορίσουμε ποιες διαφημίσεις φέρνουν χρήστες σε ένα συγκεκριμένο website. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie, δίνοντάς σας την ευκαιρία να αποφασίζετε κατά πόσον θα το αποδεχτείτε. Εάν δε αποδεχθείτε το “cookie”, θα απενεργοποιηθεί και το web beacon. Και με τα “cookies” και τα web beacons, οι συλλεγόμενες και χρησιμοποιούμενες πληροφορίες είναι ανώνυμες, χωρίς δυνατότητα προσωπικού εντοπισμού. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες δεν περιέχουν το όνομα σας , τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, ή τη διεύθυνση email.

Χρήση πληροφοριών

Η Goodyear μπορεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες, προκειμένου, για παράδειγμα, να προσφέρει μια υπηρεσία, να υπολογίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες ή για να πληροφορεί τους χρήστες σχετικά με τα νέα προϊόντα και προγράμματά της. Αυτές οι προσφορές μπορούν να βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται σε έρευνες, πληροφορίες που μπορεί να υποδηλώνουν αγοραστικές προτιμήσεις ή email που απεστάλη σε μία ιστοσελίδα της Goodyear. Τυχόν λίστες που χρησιμοποιούνται για την αποστολή προσφορών προϊόντων και υπηρεσιών σ’ εσάς, αναπτύσσονται και χειρίζονται υπό αυστηρές συνθήκες, σχεδιασμένες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των προσωπικών πληροφοριών των πελατών. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών και να τις διορθώσετε ή να τις αφαιρέσετε από τη βάση δεδομένων μας.

Γνωστοποίηση

Επειδή η Goodyear θεωρεί τα προσωπικά στοιχεία που τηρεί ως εμπιστευτικά, η πολιτική μας είναι να μην αποκαλύπτουμε σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται online εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο ή ζητηθεί στα πλαίσια δικαστικών ή κυβερνητικών ερευνών ή αγωγών. Η Goodyear δεν πουλά, ενοικιάζει ή μεταφέρει προσωπικές πληροφορίες σε άλλους οργανισμούς.

Άλλες ιστοσελίδες

Οι ιστοχώροι της Goodyear μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (links) σε άλλα sites, και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνδεόμαστε μόνο με sites με τα οποία μοιραζόμαστε τα ίδια υψηλά πρότυπα και σέβονται το προσωπικό απόρρητο. Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των πρακτικών προσωπικού απορρήτου που χρησιμοποιούν άλλα sites.

May 24, 2018